Lime city

Copyright © All Rights Reserved

Lime City


Vers:1

En röd grön ancho i din mun

Radion spelar fantastiskt i höstens ro

Stämningars färger ger oss tro. Sinnena smälter och jag blir[ moooooooooooooooooooooo


Vers:2

Det grönskade landet tiger stillEn djupare suck och finns sen ej länge till Förtätad längtan känns inte alls. Jag bryter in mig i boxen för här var det kalltsolo på verstema

När du äntligen ringer Kommer tiggarna fram Deras hjärtan är rena Men lusten försvannSolo:


Vers:3

Jag går längst stigarna i mitt liv För att finna nya tidsfördriv. Ett öppet sinne Utanlås och bom Som spårar hjärtats allra djupaste vrår Och krigens smärta släpper sökarna fram Och vindarna Eför dem till trygghetens hamn.